Welkom bij Talent Primair!

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek stelt het Talent van elk kind Primair. Het is dan ook geen toeval dat we dat tot onze werknaam hebben gemaakt.

Met 4980 leerlingen en 420 medewerkers gaan we in onze 26 scholen/locaties voor een brede ontwikkeling van onze kinderen.

We leren van en voor de toekomst. We realiseren kwalitatief goed onderwijs in onze regio. Ons onderwijs is boeiend, passend en opbrengstgericht. Onze scholen zijn breed toegankelijk: openbaar of bijzonder neutraal. Vanuit een ruime mate van autonomie kiest elke school in lijn met de missie en visie van Talent Primair haar eigen onderwijsinrichting. Ruime keuze daarvoor voor elke ouder. Onze missie in een filmpje: Klik hier

villaprimair

Onze dr. Maria Montessorischool excellent!

Voor de jaren 2015-2017 is onze school in Huizen beloond met het predicaat excellent. Ze behoort daarmee tot het selecte gezelschap van 63 basisscholen in Nederland.

De jury in haar rapport:

De Dr. Maria Montessorischool profileert zich als een school die op alle gebieden excellentie nastreeft, met als smaller profiel het eigentijdse montessorionderwijs dat aansluit bij de slimme populatie en het relatief hoog aantal dyslectische leerlingen. Het schoolteam streeft naar onderwijs dat zo veel mogelijk is afgestemd op de behoeftes van de individuele leerlingen.